Pamokų tvarkaraštis I pusmetis

PIRMADIENIS

 

 1. Pasaulio pažinimas

 2. Lietuvių kalba

 3. Fizinis ugdymas

 4. Tikyba

  5.  Matematika

 

 

 

ANTRADIENIS

 

 1. Lietuvių kalba

 2. Lietuvių kalba

 3. Muzika

 4.   Matematika 

 5.  Klasės valandėlė   

TREČIADIENIS

 

1. Pasaulio pažinimas

2. Matematika

3. Šokis

4. Lietuvių kalba

5. Lietuvių kalba

 

 

 

 

KETVIRTADIENIS

 

 1.  Lietuvių kalba

 2.  Fizinis ugdymas 

 3.  Ugdomoji veikla

 4.  Matematika

 5.  Muzika                                                                       

 

 

PENKTADIENIS

 

                               1.  Lietuvių kalba

                            2.  Lietuvių kalba

                            3.  Dailė ir technologijos  

                            4.  Dailė ir technologijos  

 

                             

                                   

 

               

 

                 Pamokų laikas:

 

             1. 8.00 - 8.45 

             2. 8.55 - 9.40

             3. 10.00 - 10.45

             411.05 - 11.50 

             5. 12.00 - 12.45 

             6. 12.55 - 13.40

             7. 13.50 - 14.35

             8. 14.45 - 15.30