Įvairūs judantys paveikslėliai

Skaitmeninių mokymo priemonių saugykla

Virtuali mokymosi aplinka

Švietimo informacinių technologijų centras

Ugdymo plėtotės centras

Švietimo ir mokslo ministerija

Konsultantų darbaiProjektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ 

Mokytojams, dirbantiems su "Šaltinio" vadovėlių komplektu.